آسمان سربی رنگ..من درون نفس سرد اتاقم دلتنگ
من گرفتار سنگینی سکوتی هستم..که گویا قبل از هرفریادی لازم است
آرشیو
موضوع بندی
یکشنبه 4 دی 1384
My God...

walk with me in love
عاشقانه همراه من گام بردار

Talk to me
about what you cannot say to others
به من از آن بگو
که توان گفتنتش را به دیگری نداری

Laugh with me
even when you feel silly
بامن بخند
حتی آنگاه که احساس حماقت میکنی

Cry with me
when you are most upset
بامن گریه کن
آنگاه که در اوج پریشانی هستی

Share with me
all the beautiful things in life
تمام زیباییهای زندگی را بامن شریک باش

Fight with me
against all the ugly things in life
در کنار من
با تمام زشتی های زندگی ستیز کن
Create with me
dreams to follow
با من
رویاهایی را بیافرین تا به دنبال آنها برویم
Have fun with me
in whatever we do
در شادی هرچه میکنم شریک باش
Work with me towards common goals
برای رسیدن به آرزوهامان
یاری ام کن

Dance with me
to the rhythm of our love
با آهنگ عشقمان با من برقص

Walk with me throughout life
بیا درسراسر زندگی در کنار هم گام برداریم

Let us hug each other
at every step in our journey
forever
in love

بیا تا ابد در هرقدم از این سفر یکدیگر را عاشقانه در آغوش گیریم


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 146514
شبکه حسگر بی سیم


خونه ی قبلی من

عناوین آخرین یادداشت ها گابریل گارسیا مارکز : زنان حامیان ونظم دهندگان هستى اند.
MY ID : big_hackerism@yahoo.com